Historia

Didactics of Mathematics jest kontynuacją Dydaktyki Matematyki wydawanej przez Katedrę Matematyki i Cybernetyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od 2000 roku. Jej inicjatorem i pierwszym redaktorem był Antoni Smoluk.
Jest to czasopismo poświęcone doskonaleniu metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych takich jak statystyka, badania operacyjne i ekonomia matematyczna na studiach ekonomicznych i stanowi forum wymiany doświadczeń dla wszystkich osób zaangażowanych w nauczanie. Można tu znaleźć zarówno artykuły prezentujące oryginalne koncepcje edukacyjne, prace uogólniające i syntezujące, których celem jest szeroko rozumiana ekonomia procesu dydaktycznego, artykuły dyskusyjne traktujące o podstawach matematyki i sposobach weryfikacji wiadomości, jak również opinie i raporty o konferencjach i spotkaniach dotyczących nauczania matematyki i przedmiotów ilościowych.