Archiwum

Studia ekonomiczno-matematyczne – analiza wybranych aspektów oferty edukacyjnej 
Autor: Piotr Dniestrzański


Rozkład statystyki T-Studenta przy danej wariancji z próby o rozkładzie normalnym
Autor:  Albert Gardoń


Matematyka, matematyka finansowa i inżynieria finansowa realizowane na kierunkach
ekonomicznych w świetle obowiązujących standardów nauczania

Autor:  Anna Górska, Dorota Kozioł-Kaczorek


Dynamika nieliniowa w badaniach ekonomicznych
Autor: Aleksander Jakimowicz


Złota elipsa i złota hiperbola 
Autor: Tadeusz Janaszak


Wielkość próby a istotność wnioskowania statystycznego 
Autor: Marek Kośny, Piotr Peternek


Wpływ standardów kształcenia na poziom nauczania matematyki w wyższych szkołach ekonomicznych
Autor: Arkadiusz Maciuk


Wybrane zagadnienia w nauczaniu ekonomii matematycznej
Autor: Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech


Wpływ nowego programu nauczania matematyki w szkołach średnich na wyniki nauczania matematyki na uczelniach ekonomicznych
Autor: Monika Miśkiewicz


Statystyka i ekonometria realizowane na kierunkach ekonomicznych w świetle obowiązujących standardów nauczania
Autor: Maria Parlińska, Robert Pietrzykowski


O formalnym opisie zjawisk ekonomicznych
Autor: Agnieszka Przybylska-Mazur


Rozwój metod ilościowych w bankowości
Autor: Paweł Siarka


W jakim stopniu seria podręczników „Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania” wspomaga proces uczenia się matematyki wśród studentów pierwszego roku?
Autor: Katarzyna Zeug-Żebro

Wcześniejsze numery dostępne na stronie journal.ue.wroc.pl