Archiwum

Does math education in Poland teach creative thinking?
Author: Marek Biernacki


On the importance of affective dimensions of mathematics education
Author: Barbara Pieronkiewicz


Creating an algorithm of a real-life situation as a form of mathematical modelling
Author: Anna Pyzara


The eye-tracking research method in the process of solving
mathematical tasks requiring drawing analysis

Author: Bożena Rożek, Władysław Błasiak, Magdalena Andrzejewska, Małgorzata Godlewska, Paweł Pęczkowski, Roman Rosiek, Mirosława Sajka, Anna Stolińska, Dariusz Wcisło


The graph of the cosine is an ellipse
Author: Antoni Smoluk


A modern tool for a modern student. Video games in the
exploration and learning of mathematics

Author: Izabela Solarz


Penney’s game between many players
Author: Krzysztof Zajkowski


Nauka i sztuka
Author: Antoni Smoluk


Studia ekonomiczno-matematyczne – analiza wybranych aspektów oferty edukacyjnej 
Autor: Piotr Dniestrzański


Rozkład statystyki T-Studenta przy danej wariancji z próby o rozkładzie normalnym
Autor: Albert Gardoń


Matematyka, matematyka finansowa i inżynieria finansowa realizowane na kierunkach ekonomicznych w świetle obowiązujących standardów nauczania
Autor: Anna Górska, Dorota Kozioł-Kaczorek


Dynamika nieliniowa w badaniach ekonomicznych
Autor: Aleksander Jakimowicz


Złota elipsa i złota hiperbola 
Autor: Tadeusz Janaszak


Wielkość próby a istotność wnioskowania statystycznego 
Autor: Marek Kośny, Piotr Peternek


Wpływ standardów kształcenia na poziom nauczania matematyki w wyższych szkołach ekonomicznych
Autor: Arkadiusz Maciuk


Wybrane zagadnienia w nauczaniu ekonomii matematycznej
Autor: Adrianna Mastalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech


Wpływ nowego programu nauczania matematyki w szkołach średnich na wyniki nauczania matematyki na uczelniach ekonomicznych
Autor: Monika Miśkiewicz


Statystyka i ekonometria realizowane na kierunkach ekonomicznych w świetle obowiązujących standardów nauczania
Autor: Maria Parlińska, Robert Pietrzykowski


O formalnym opisie zjawisk ekonomicznych
Autor: Agnieszka Przybylska-Mazur


Rozwój metod ilościowych w bankowości
Autor: Paweł Siarka


W jakim stopniu seria podręczników „Elementy matematyki dla studentów ekonomii i zarządzania” wspomaga proces uczenia się matematyki wśród studentów pierwszego roku?
Autor: Katarzyna Zeug-Żebro

Wcześniejsze numery dostępne na stronie journal.ue.wroc.pl