Rada Naukowa

  • Andrzej BaniakCentral European University, Węgry
  • Mario FalivaUniversità Cattolica del Sacro Cuore, Włochy
  • Stefano Maria Iacus – University of Milan, Włochy
  • Janusz ŁykoUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Antoni SmolukUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Giovanni ZambrunoUniversity of Milano-Bicocca, Włochy
  • Ewa NielsenAalborg University, Denmark
  • Peter NielsenAalborg University, Denmark