Reviewers

 • Henryk Zawadzki, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland
 • Marian Matłoka, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poland
 • Maria Balcerowicz-Szkutnik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland
 • Igor Dubina, Altai State University, Russia
 • Ewa Dziwok, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Poland
 • Francesca Greselin, University of Milano-Bicocca, Italy
 • Wanat Stanisław, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
 • Anatol Pilawski, Lviv Academy of Commerce, Ukraine
 • Giovanna Carcano, University of Milano-Bicocca, Italy
 • Tadeusz Stanisz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
 • Achille Vernizzi,  University of Milano, Italy
 • Mariusz Czekała, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu